Linguistica Bidgostiana. Series Nova

Rocznik redagowany w Katedrze Gramatyki i Semantyki UKW jako seria wydawnicza (oznaczona numerem ISBN). Kontynuacja  czasopisma „Linguistica Bidgostiana” wydawanego w latach 2004–2012 (zob. www).

 

Redaktor Naukowy

Andrzej S. Dyszak

Rada Naukowa

Jerzy Bańczerowski (Poznań)
Edward Breza (Sopot)
Zdzisława Krążyńska (Poznań)
Walentina G. Kulpina (Moskwa)
Jolanta Mędelska (Bydgoszcz)
Aleksander Szwedek (Bydgoszcz)
Jan Wawrzyńczyk (Warszawa)
Piotr Wierzchoń (Poznań)

Wydawca

BEL Studio” Warszawa

www.bel.com.pl

Informacje dla Autorów: Artykuły i recenzje w wersji elektronicznej (ze streszczeniem w językach polskim i angielskim - z przetłumaczonym tytułem) należy przesyłać na  adres e-mail dyszak@ukw.edu.pl (plik Word, format *.doc lub *.docx). Punktacja jak za artykuł w redagowanej pracy zbiorowej - 5 pkt. Artykuły do każdego tomu będą zakwalifikowane według kolejności zgłoszeń (i po pozytywnej recenzji zewnętrznej). Drukowany egzemplarz autorski całego tomu można otrzymać w promocyjnej cenie (darmowy egzemplarz tylko w sytuacji uzyskania przez Redaktora środków na sfinansowanie druku).

Tom I, Warszawa 2015

Recenzenci: dr hab. prof. nadzw. Stanisław Cygan, dr hab. prof. nadzw. Krzysztof Kosecki, prof. zw. dr hab. Jolanta Mędelska, prof. zw. dr hab. Anna Tyrpa, prof. zw. dr hab. Piotr Wierzchoń, prof. zw. dr hab. Piotr Żmigrodzki

Artykuły
Monika Betyna: English for medical purposes. Needs and requirements of students and teachers, s. 11
Тамара Гончарова: Деревья, цветы, ягоды – ботаническая метафора в языке, s. 21
Anna Lesińska, Wojciech Wachowski: Metonimia pojęciowa jako sposób na ukrycie treści objętych tabu, s. 35
Anna Lesińska, Wojciech Wachowski: Out in the hall Alex met Grace... – ellipsis as a semantic phenomenon in text analysis, s. 47
Tomasz Łakomski: Varying degrees of strength of taboos, swearwords and interjections in professional and non-professional translations on the basis of Meet the Fockers, s. 59
Waldemar Szefliński: Gra wstępna, czyli nazwy wybranych audycji Radia Roxy i Rock Radia, s. 91
Artur Wiśniewski: Pod kołdrą wszystko pod kontrolą – rozważania na temat statusu leksykalnego ciągu pod w użyciach typu pod kontrolą, s. 103
Damian Wójcik: Związki wyrazowe dotyczące seksualności człowieka nienotowane w ogólnych słownikach języka polskiego, s. 119
Mirosława Wronkowska-Dimitrowa: Czy w trosce o precyzję komunikacji? Cerkiewszczyzna pod piórem Piotra Skargi w Obronie Synodu Brzeskiego, s. 139
Streszczenia prac doktorskich
Michał Sobczak: Rosyjskie skrótowce porewolucyjne w dwujęzycznym opisie leksykograficznym (rosyjsko-polskim i rosyjsko-niemieckim), s. 153
Recenzje
Andrzej S. Dyszak: Alicja Gałczyńska, Od oswajania świata do jego współtworzenia. Akty nakłaniające w kontaktach dorosłych z dziećmi, Kielce 2014, s. 183

Tom II, Warszawa 2016

Recenzenci: prof. dr hab. Maria Biolik, prof. dr hab. Edward Breza, prof. UJK dr hab. Stanisław Cygan, prof. UKW dr hab. Magdalena Czachorowska, prof. dr hab. Ewa Komorowska, prof. EUHE dr hab. Zbigniew Korsak, prof. UPH dr hab. Joanna Kuć, prof. UKW dr hab. Mirosława Wronkowska-Dimitrowa
Wokół gwary bydgoskiej
Słowo wstępne (Andrzej S. Dyszak), s. 13
Iwona Benenowska: Funkcja wartościująca nazw własnych w listach Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej do męża, s. 15
Maria Czaplicka-Jedlikowska: Antroponimia Bydgoszczy dziedzictwem kultury regionu, s. 27
Mariusz Guzek: Bydgoszcz jako temat filmu dokumentalnego, s. 49
Krzysztof Kołatka: Germanizmy leksykalne w gwarach Krajny. Mechanizmy asymilacyjne, s. 63
Włodzimierz Moch: Stylizacja dialektalna i regionalizacja kreatywna w powieści Franciszka Becińskiego Wieś na zakręcie drogi.  Gwara kujawska a gwary bydgoska i poznańska, s. 91
Agnieszka Rypel: Język bydgoskich kupców na początku XX wieku w „Dzienniku Bydgoskim” z lat 1907–1920, s. 109
Zofia Sawaniewska-Moch: Słownik gwarowy jako zwierciadło kultury regionalnej (na przykładzie Słownika gwary i kultury kujawskiej),
s. 121
Małgorzata Święcicka: Człowiek marudny, ponury i smutny, czyli językowy portret niewłasny bydgoszczan (na tle stereotypu poznaniaków), s. 131
Varia
Ashraf S. Benyamin: Terminologia muzyczna w języku arabskim, s. 147
Anna Paluszak-Bronka: Nazwania sakramentu małżeństwa w kazaniach księdza Piotra Skargi – rozważania językoznawcy, s. 159
Anna Paluszak-Bronka, Mirosława Wronkowska-Dimitrowa: O języku i językowych przemianach w tekstach z Małego katechizmu, s. 173
Natalia Zemlanaja: To było wydarzenie sezonu! О cechach semantycznych jednostki języka wydarzenie2, s. 187
Streszczenia prac doktorskich
Anna Kapuścińska: Grenzphänomene zwischen Text und Bild am Beispiel multimedialer Nachrichtensendungen, s. 199
Krzysztof
Kołatka: Tożsamość regionalna mieszkańców Krajny. Studium językowo-kulturowe, s. 206
Recenzje
Michał Sobczak: Ariane Slater, Militärsprache. Die Sprachpraxis der Bundeswehr und ihre geschichtliche Entwicklung, Rombach Verlag, Freiburg 2015, stron 288, s. 227
Waldemar Szefliński: Krystyna Tuszyńska, Dyskurs Diona z Prusy w „Mowach o królestwie”. Mariaż retoryki z filozofią, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2013, stron 334, s. 230

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Katedra Gramatyki i Semantyki,

ul. Jagiellońska 11, 85-067 Bydgoszcz, tel. 52 321 31 81, fax 52 322 03 55